Servei Integral d’Enderrocs Mecànic i Manual

l’enderroc per mitjans mecànics i manuals garanteix les mínimes molèsties i afectacions de les finques veïnes, es permet un control acurat del procés d’enderroc i s’aconsegueix la màxima rapidesa i seguretat.

És el més indicat sempre que es tracti d’edificis, construccions entre mitgeres, finques confrontants i enderrocs parcials que no permetin l’accés a la maquinària per poder-se fer exclusivament amb mitjans mecànics.

Comptem amb un equip humà qualificat, experimentat i amb formació continua per realitzar qualsevol tipus d’enderroc manual amb cura de la seva seguretat i la dels altres

Disposem de maquinària lleugera i pesada, des dels 1.000 Kgs. fins a 80 Tns. i de les eines manuals necessàries. Podem oferir el nostre servei tant a empreses com a entitats i organismes públics o particulars.

A Enderrocs Vilà Vila oferim un servei integral d’enderrocs en el que l’usuari no s’ha de preocupar per cap gestió administrativa necessària per tal de complir amb totes les normatives vigents.

Segons les seves preferències podem fer un pressupost tancat o sobre amidaments.

  El Servei Integral de l’Enderroc contempla:

  CONTACTE I ESTUDI PREVI (DESPLEGABLE)
  TRÀMITS ADIMISTRATIUS (DESPLEGABLE)
  TREBALLS PREVIS D’INICI D’ENDERROC (DESPLEGABLE)
  PROCÉS DE L’ENDERROC MECÀNIC – MANUAL (DESPLEGABLE)
  TREBALLS POSTERIORS A L’ENDERROC (DESPLEGABLE)

  Amb una experiència de 40 anys, sempre hem demostrat totals garanties de seguretat avalada per la confiança dels nostres clients i dels resultats obtinguts.

  Be Sociable, Share!