Servei Integral d’Enderrocs Manual

Els enderrocs per mitjans exclusivament manuals tenen l’ avantatge de poder realitzar-se a qualsevol lloc garantint sempre la màxima seguretat, a més, permeten:

 • Tenir un control acurat del procés.
 • Continuar amb l’activitat empresarial sense necessitat d’aturar-la.
 • La recuperació d’elements singulars.

Aquests tipus d’enderrocs són els més indicats sempre que es tracti de:

 • Edificis o construccions entre mitgeres.
 • Enderroc de teulades per substitució de cobertes o per construcció de pis.
 • Rehabilitacions: conservació de façanes, parts de l’edifici i elements arquitectònics per posterior reubicació en la nova obra.

 • Sanejament de façanes: eliminació de balcons i elements en estat precari.
 • Enderrocs parcials.
 • Demolició de paviments de plantes baixes per renovació del terra, fer un forjat sanitari, terres tècnics, millora d’impermeabilització envers humitats.

Comptem amb un equip humà qualificat, experimentat i amb formació continua per realitzar qualsevol tipus d’enderroc manual amb cura de la seva seguretat i la dels altres.

Disposem de les eines manuals necessàries . Podem oferir el nostre servei tant a empreses com a entitats i organismes públics o particulars.

A Enderrocs Vilà Vila oferim un servei integral d’enderrocs en el que l’usuari no s’ha de preocupar per cap gestió administrativa necessària per tal de complir amb totes les normatives vigents.

Confeccionem el seu pressupost sense cap cost ni compromís per la seva part, adaptant-nos a les seves necessitats.

Segons les seves preferències podem fer un pressupost tancat o sobre amidaments.

  El Servei Integral de l’Enderroc contempla:

  CONTACTE I ESTUDI PREVI (DESPLEGABLE)
  TRÀMITS ADIMISTRATIUS (DESPLEGABLE)
  TREBALLS PREVIS D’INICI D’ENDERROC (DESPLEGABLE)
  PROCÉS DE L’ENDERROC MANUAL (DESPLEGABLE)
  TREBALLS POSTERIORS A L’ENDERROC (DESPLEGABLE)

  Amb una experiència de 40 anys, sempre hem demostrat totals garanties de seguretat avalada per la confiança dels nostres clients i dels resultats obtinguts.

  Be Sociable, Share!