LSSI, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

CATALÀESPAÑOLENGLISH

Avís Legal i condicions generals:

El propietari de la web www.enderrocsvilavila.com és Excavacions Vilà Vila S.A.

Per a qualsevol consulta, comentari o sol·licitud relacionada amb la nostra política de privacitat, poden contactar en la següent direcció. També poden contactar amb nosaltres per accedir a qualsevol informació personal que haguem recollit a través d’aquest lloc web per exercir el seu dret de rectificació, bloqueig o anul·lació d’aquesta informació.

Excavacions Vilà Vila S.A.
Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain
Telf. 93 876 44 44
rgpd@vilavila.com

Continguts:

Tots els continguts de www.enderrocsvilavila.com són propietat intel·lectual exclusiva del propietari d’aquest lloc web, quedant totalment prohibida la seva reproducció en qualsevol pàgina o altre mitjà, excepte en aquells casos en els que es permeti expressament o es faci una clara menció a l’origen de les informacions copiades.

En cas de tractar-se de pàgines web, aquesta menció haurà de ser en forma d’un enllaç. Aquest enllaç haurà de ser fàcilment identificable i s’haurà de trobar al peu de tots i cadascun dels textos originaris de www.enderrocsvilavila.com.  Aquest text haurà d’enllaçar directament a la pantalla de la que hagi estat extret, protegint d’aquesta manera els drets intel·lectuals del propietari d’aquesta pàgina.

Modificacions:

Qualsevol canvi en el futur puguem introduir a la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D’aquesta manera podrà comprovar regularment les actuacions o canvis en la nostra política de privacitat.

 

Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal la informació facilitada per l’usuari, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquests.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objectiu d’un contracte.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça rgpd@vilavila.com indicant la referència RGPD.

 

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

  1. Responsable del tractament.

Identitat: Excavacions Vilà Vila S.A. amb CIF A-59.105.486

Adreça fiscal: Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain

Correu: rgpd@vilavila.com

  1. Finalitat del tractament de dades.

Les dades personals que es poden recollir en aquest formulari per part de Excavacions Vilà Vila S.A.  seran utilitzades per poder contactar, oferir i prestar serveis propis de la relació comercial o de serveis contractats entre les parts.

En cap cas s’utilitzaran per a cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat, no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat, ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat han de conservar-se per un plaç de 10 anys, o bé fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest plaç es podrà prorrogar tàcitament per plaços anuals si no hi ha voluntat expressa per alguna de les parts, amb preavís d’un mes d’anterioritat al seu venciment. La conservació de les dades sempre es durà a terme per a les finalitats del seu tractament, sense prejudicis de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les mateixes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant la seva aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 

  1. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes en el RGPD, concretament l’article 6.1.a, doncs Excavacions Vilà Vila S.A. sol·licita expressament el consentiment de l’interessat per tal que les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat n’és part, o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuales, segons disposa l’article 6.1.b RGPD.

  1. Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin dades recollides mitjançant el present document a tercers. Encara que si es cediran quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

  1. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, enviant un correu electrònic a rgpd@vilavila.com, acompanyat d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent, o bé dirigint-se a les instal·lacions d’Excavacions Vilà Vila S.A. a Carrer de l’Energia 2, Pol. Ind. Pla dels Vinyats II, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, (Barcelona).

 

Política de cookies:

Una cookie es refereix a un fitxer que és reenviat amb una finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar, aquest fitxer es crea i la cookie serveix aleshores per tenir informació respecte el tràfic web i també facilita les futures visites a una web recurrent.

Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les webs et poden reconèixer individualment i, per tant, brindar-te el millor servei personalitzat de la seva web.

El nostre lloc web utilitza les cookies per poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és empleada únicament per a l’anàlisi estadístic i després la informació s’elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador.

No obstant les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, aquestes no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a no ser que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, no obstant, la majoria dels navegadors accepten cookies automàticament, ja que serveix per tenir un millor servei web. Vostè també pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les cookies. Si es declinen, és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític web proporcionat per Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilitza les anomenades “cookies”, arxius de text que s’instal·len a l’ordinador i que fan possible l’anàlisi del comportament dels usuaris a Internet. La informació que genera la cookie sobre l’ús que realitza l’usuari de la pàgina web es transmet i s’emmagatzema generalment als servidors de Google dels Estats Units. En cas d’activar l’opció d’IP anònima a la pàgina web, la direcció IP no apareixerà complerta dins els països de la Unió Europea o a la resta de països que així ho hagin acordat, dins de l’espai econòmic de la Unió Europea.

Només excepcionalment es transmetrà la direcció IP complerta a un servidor de Google a Estats Units i un cop allà s’escurçarà. Únicament amb autorització de l’usuari de la pàgina, Google utilitzarà aquesta informació amb la finalitat de valorar el comportament de l’usuari a la pàgina web, generar informes sobre les activitats de la web i oferir al propietari de la pàgina serveis relacionats amb l’ús web i d’Internet. La direcció IP transmesa pel seu navegador en el marc de Google Analytics no s’associarà amb altres dades de Google. L’usuari pot evitar l’emmagatzematge de cookies configurant el navegador corresponentment de manera que no s’emmagatzemin les cookies. Aquesta configuració pot afectar a la plena funcionalitat de la pàgina web. Amb l’ús d’aquesta web, l’usuari està d’acord amb el processament de dades per part de Google, de la manera anteriorment mencionada. L’usuari també pot evitar el registre de les dades generades per les cookies i relacionats amb l’ús de la pàgina web (inclosa la direcció IP), així com el processament dels mateixos, descarregant i instal·lant el següent plugin per al navegador, disponible a través d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.

Per a més informació sobre Firefox, faci clic aquí.

Per a més informació sobre Chrome, faci clic aquí.

Per a més informació sobre Explorer, faci clic aquí.

Per a més informació sobre Safari, faci clic aquí.

Per a més informació sobre Opera, faci clic aquí.

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web podria contenir enllaços a altres llocs web que podrien ser del seu interès. Un cop vostè fa clic en aquests enllaços i abandona la nostra pàgina ja no tenim control sobre el lloc al que és redirigit i, per tant, no som responsables dels termes de privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs de tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat, motiu pel qual és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

 

 

 


 

 

Aviso Legal y condiciones generales

El propietario de la web www.enderrocsvilavila.com es Excavacions Vilà Vila S.A.
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra política de privacidad, pueden contactar en la siguiente dirección. También pueden contactar con nosotros para acceder a cualquier información personal que hayamos recogido a través de este sitio web o para ejercer su derecho de rectificación, bloqueo o anulación de esta información.

Excavacions Vilà Vila S.A.
Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain
Telf. 93 876 44 44
rgpd@vilavila.com

Contenidos:
Todos los contenidos de www.enderrocsvilavila.com son propiedad intelectual exclusiva del propietario de este sitio web, quedando totalmente prohibida su reproducción en cualquier página u otro medio excepto en aquellos casos en los que se permita expresamente, o se haga una clara mención al origen de las informaciones copiadas.
En caso de tratarse de páginas web, esta mención deberá ser en forma de un enlace. Este enlace deberá ser fácilmente identificable, y deberá encontrarse al pie de todos y cada uno de los textos originarios de www.enderrocsvilavila.com. Este texto deberá enlazar directamente a la pantalla de la que haya sido extraído, protegiendo de esta manera los derechos intelectuales del propietario de esta página.

Modificaciones:
Cualquier cambio que en el futuro podamos introducir en nuestra política de privacidad será comunicado en esta página. De este modo podrás comprobar regularmente las actualizaciones o cambios en nuestra política de privacidad.

Protección de datos de carácter personal
El TITULAR se reserva la facultad de incluir en un fichero de datos de carácter personal la información facilitada por el USUARIO, cumpliendo con las directrices marcadas por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
La finalidad de este fichero será la de prestarle nuestros servicios y comunicarnos con usted. Estos datos no se cederán a terceros excepto por obligación legal o para dar cumplimiento al objeto de un contrato.
El USUARIO podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación, y portabilidad, dirigiendo al efecto un correo electrónico a la dirección rgpd@vilavila.com indicando la referencia RGPD.

Información adicional sobre Protección de Datos:

1. Responsable del tratamiento.

Identidad: Excavacions Vilà Vila S.A. con CIF A-59.105.486

Dirección fiscal: Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain

Correo: rgpd@vilavila.com

2.  Finalidad del tratamiento de los datos.

Los datos personales que se puedan recoger en este formulario por parte de Excavacions Vilà Vila S.A. serán utilizados para poder contactar, ofrecer y prestar servicios propios de la relación comercial o de servicios contratados entre las partes.
En ningún caso se utilizarán para ninguna otra finalidad que no se haya especificado en este apartado; no serán utilizadas para enviarle publicidad, si así lo ha manifestado; ni tampoco serán cedidas a terceros.
Los datos personales que nos haya proporcionado deben conservarse por un plazo de 10 años, o bien hasta que expresamente se solicite su supresión por parte del interesado. Este plazo se podrá prorrogar tácitamente por plazos anuales si no hay voluntad expresa de alguna de las partes, con un preaviso de un mes de anterioridad a su vencimiento. La conservación de los datos siempre se llevará a cabo para los fines de su tratamiento, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los derechos y libertades de la persona interesada.
Los datos serán tratados de tal forma que se garantice una seguridad adecuada de los mismos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

3. Legitimación del tratamiento de datos.

La legitimación para la finalidad principal se encuentra recogida en una de las bases jurídicas establecidas en el RGPD, concretamente el artículo 6.1.a), pues Excavacions Vilà Vila S.A. solicita expresamente el consentimiento del interesado para que sus datos puedan ser tratados con la finalidad prevista en el punto anterior.
Igualmente, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, según dispone el artículo 6.1.b) RGPD.

4. Destinatarios de los datos.

No se prevé que se cedan datos recogidos mediante el presente documento a terceros. Aunque sí que se cederán cuando se trate de una obligación legal o bien del cumplimiento del objeto de un contrato.

5. Ejercicio de los derechos propios.

Se podrán ejercer, de manera gratuita, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación, y portabilidad, enviando un correo electrónico a rgpd@vilavila.com , acompañado de una copia del DNI o documento acreditativo equivalente, o bien dirigiéndose a las instalaciones de Excavacions Vilà Vila S.A. en Carrer de l’Energia 2, Pol. Ind. Pla dels Vinyats II, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, (Barcelona).

Política de cookies:

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico web proporcionado por Google, Inc. (“Google“). Google Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que se instalan en el ordenador y que hacen posible el análisis del comportamiento de los usuarios en Internet. La información que genera la cookie acerca del uso que realiza el usuario de la página web se transmite y se almacena generalmente en los servidores de Google de Estados Unidos. En caso de activar la opción de IP anónima en la página web, la dirección IP no aparecerá completa dentro de los países de la Unión Europea o en los demás países que así lo hayan acordado dentro del espacio económico de la Unión Europea. Solo excepcionalmente se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en Estados Unidos y una vez allí se acortará. Únicamente con autorización del usuario de la página, Google utilizará esta información con el fin de valorar el comportamiento del usuario en la página web, generar informes sobre las actividades de la web y ofrecer al dueño de la página servicios relacionados con el uso web y de Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se asociará con otros datos de Google. El usuario puede evitar el almacenamiento de cookies configurando el navegador correspondientemente de manera que no se almacenen las cookies. Esta configuración puede afectar a la plena funcionalidad de la página web. Con el uso de esta web, el usuario está de acuerdo con el procesamiento de datos por Google de la forma anteriormente mencionada. El usuario también puede evitar el registro de los datos generados por las cookies y de los relacionados al uso de la página web (incluída la dirección IP), así como el procesamiento de los mismos descargando e instalando el siguiente plugin para el navegador disponible a través de este link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Además, usted puede impedir el registro de los datos facilitados por la cookie a Google referentes al uso del sitio web (incluida su dirección IP), así como el procesamiento de estos datos por parte de Google descargando e instalándose en su ordenador el plug-in de navegador disponible a través del siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Para más información sobre Firefox pulse aquí.

Para más información sobre Chrome pulse aquí.

Para más información sobre Explorer pulse aquí.

Para más información sobre Safari pulse aquí.

Para más información sobre Opera pulse aquí.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

 

 

 

 

Legal notice and general conditions:

The owner of the www.enderrocsvilavila.com website is Excavacions Vilà Vila S.A.

For any question, comment or request related to our privacy policy, you can contact at the following address. You can also contact us to access any personal information we have collected through this website or to exercise your right to rectify, block or cancel this information.

Excavacions Vilà Vila S.A.
Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain
Telf. 93 876 44 44
rgpd@vilavila.com

 

Contents:

All the contents of www.enderrocsvilavila.com are the exclusive intellectual property of the owner of this web site, being totally prohibited its reproduction in any page or in any other support except in those cases in which it is expressly allowed, or clearly mentioning to the origin of the information copied.

In case of web pages, this mention should be done as a link. This link must be easily identifiable, and must be at the bottom of each original texts of www.enderrocsvilavila.com . This text must link directly to the screen from which it was extracted, protecting in this way the intellectual rights of the owner of this page.

Modifications:

Any change that we may introduce in the future in our privacy policy will be communicated on this page. In this way you can regularly check for updates or changes in our privacy policy.

Personal data protection

The HOLDER reserves the right to include in a file of personal data the information provided by the USER, complying with the guidelines set by Regulation (EU) 2016/679, of April 27, regarding to the protection of persons physical as regards the processing of personal data and the free movement of them.

The purpose of this file is to provide our services and let us communicate with you. These data will not be transferred to third parties except by legal obligation or to fulfill the purpose of a contract.

The USER may exercise the rights of access, rectification, cancellation, deletion, opposition, limitation, and portability, by sending an e-mail to the address rgpd@vilavila.com indicating the reference RGPD.

 

Additional information about Data Protection:

  1. Responsible for the treatment.

Identity: Excavacions Vilà Vila S.A. CIF A-59.105.486

Address: Carrer de l’Energia 2
Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spain

Email: rgpd@vilavila.com

  1. Purpose of data processing.

The personal data that may be collected in this form by Excavacions Vilà Vila S.A. will be used to contact, offer and provide services of the commercial relationship or services contracted between the parties.

 In no case shall they be used for any other purpose that has not been specified in this section; they will not be used to send you advertising, if you have said so; nor will they be assigned to third parties.

The personal data that you have provided to us must be kept for a period of 10 years, or until it is expressly requested to be deleted by the interested party. This period may be extended tacitly by annual installments if there is no express wish of any of the parties, with a notice of one month prior to its expiration. The conservation of the data will always be carried out for the purposes of its treatment, without prejudice to the application of adequate technical and organizational measures to protect the rights and freedoms of the person concerned.

The data will be treated in such a way as to guarantee an adequate security of the same, including the protection against the unauthorized or illicit treatment and against its loss, destruction or accidental damage, through the application of appropriate technical or organizational measures.

  1. Legitimation of data processing.

The legitimation for the main purpose is found in one of the legal bases established in the RGPD, specifically Article 6.1.a), as Excavacions Vilà Vila S.A. expressly requests the consent of the interested party so that their data can be treated with the intended purpose in the last point.

Likewise, the treatment is necessary for the execution of a contract in which the interested party is a party or for the application at the latter’s request of pre-contractual measures, as provided in article 6.1.b) RGPD.

  1. Recipients of the data.

It is not expected that data collected through this document will be transferred to third parties. Although they will cede when it is a legal obligation or the fulfillment of the object of a contract.

  1. Exercise of own rights.

You can exercise, for free, the rights of access, rectification, cancellation, opposition, deletion, limitation, and portability, by sending an email to rgpd@vilavila.com with a copy of the ID or equivalent docukent, or by going to Excavacions Vilà Vila’s facilities in Carrer de l’Energia 2, Pol. Ind. Pla dels Vinyats II, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, (Barcelona).

 

Cookies policy:

A cookie refers to a file that is sent for the purpose of requesting permission to be stored on your computer, when accepting said file is created and the cookie then serves to have information regarding to web traffic, and also facilitates future visits to a website recurrent. Another function that cookies have is that with them the web can recognize you individually and therefore provide you with the best personalized service on your website.

Our website uses cookies to identify the pages that are visited and their frequency. This information is used only for statistical analysis and then the information is permanently deleted. You can delete cookies at any time from your computer. However, cookies help to provide a better service for websites, and they do not give us access to your computer information or about you, unless you want it and provide it directly. You can accept or deny the use of cookies, however most browsers automatically accept cookies because it serves to have a better web service. You can also change the configuration of your computer to decline cookies. If they decline, you may not be able to use some of our services.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses so-called “cookies”, text files that are installed on the computer and that make it possible to analyse the behaviour of users on the Internet. The information generated by the cookie about the use made by the user of the web page is transmitted and is usually stored in the Google servers in the United States. In case of activating the anonymous IP option on the web page, the IP address will not appear complete within the countries of the European Union or in the other countries that have agreed to this within the economic space of the European Union. Only exceptionally the full IP address will be transmitted to a Google server in the United States and once there it will be shortened. Only with the authorization of the user of the page, Google will use this information in order to assess the user’s behaviour on the website, generate reports on the activities of the website and offer the website owner services related to web use and Internet. The IP address transmitted by your browser in the framework of Google Analytics will not be associated with other Google data. The user can avoid the storage of cookies by configuring the browser accordingly so that cookies are not stored. This configuration can affect the full functionality of the web page. With the use of this website, the user agrees to the processing of data by Google in the aforementioned manner. The user can also avoid the registration of the data generated by the cookies and those related to the use of the website (including the IP address), as well as their processing by downloading and installing the following plugin for the browser available here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

In addition, you can prevent the registration of the data provided by the cookie to Google regarding the use of the website (including your IP address), as well as the processing of this data by Google downloading and installing on your computer the plug-in Browser available through the following link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

You can allow, block or delete the cookies installed on your computer by configuring the browser options installed on your computer.

For more information about Firefox, click here.

For more information about Chrome, click here.

For more information about Explorer, click here.

For more information about Safari click here.

For more information about Opera click here.

 

Links to Third Parties

This website may contain links to other sites that may be of your interest. Once you click on these links and leave our page, we no longer have control over the site to which you are redirected and therefore we are not responsible for the terms or privacy or the protection of your data in those other third-party sites. These sites are subject to their own privacy policies, so it is advisable to consult them to confirm that you agree with them.

Be Sociable, Share!