Actuacions preventives d’habitatges en desús

En algunes edificacions deshabitades, a causa del seu desús, calen fer una sèrie d’ actuacions preventives per garantir la seva seguretat i frenar-ne el seu deteriorament.

A Enderrocs Vilà Vila realitzem actuacions de consolidació per garantir-ne l’estabilitat.

    Les mesures que es poden dur a terme són les següents:

  • Estintolaments o apuntalaments d’interiors
  • Eliminació de balcons.
  • Repicat o sanejament de façanes.
  • Eliminació d’escales.
  • Tapiat d’obertures (són les més freqüents).
  • Etc.

Be Sociable, Share!